Back to Top

 

Sut i Gael Hyd i Ni

 

 

+ Cyfeiriad grid OS: SH30781 25118

+ Cyfeirnod GPS: Lledred: 52.797008    Hydred: -4.5113254


Peidiwch â dibynnu ar y Côd Post yn unig gan fod 25 tŷ arall o fewn hanner milltir i Nant-y-Bîg yn rhannu’r un Côd.

Nid oes arwydd i Nant-y-Bîg ar y ffordd fawr gan mai tir ffermydd eraill sydd o bobtu.

O Sarn Bach ewch yn eich blaen i gyfeiriad Cilan. Ar ôl tua 600 medr fe welwch gwt gwyrdd o fetal ar y chwith. Mae’r troead i Nant-y-Bîg 30 medr ar y chwith oddiwrtho. Wrth geg y troead mae arwyddion o cherddwyr. Ewch yn eich blaen ar hyd y ffordd am 400 medr arall hyd nes y byddach yn cyrraedd Nant-y-Bîg. Troewch yn union i’r dde ger y system ‘rhwystr’ ac fe welwch y Dderbynfa.

Os na fydd aelod o staff ar gael wrth i chi gyrraedd, defnyddiwch y ffôn gerllaw drwyr bwyso’r botwm uchaf, i roi gwybod i ni eich bod yma.