Back to Top
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Prisiau Gwersylla a Charafanau Teithiol

 

 
 
 

Prisiau y noson 2020
Tymor Gwersylla 27ain Mawrth i 31ain Hydref

 
 

Carafanau teithiol

4

 

 

Carafanau teithiol

o £20.00 i fyny

Gwersylla i oedolyn (16 oed+)

£10.00

Plant (3-15oed)

£3.00

Plant o dan 3 oed

Dim Tâl

Trydan

£4.00

Anifeiliaid Anwes

£2.00

Cychod/jetski**

£5.00

Cawod boeth

Dim Tâl

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Ni fydd ad-daliad am dywydd drwg nac am ymadael ynghynt na’r cyfnod a nodwyd wrth drefnu lle (heb lythyr meddyg).

I sicrhau trefnu lle, rhaid wrth flaendal o 25% (i’r bunt agosaf). Rhowch ganiad rhwng 10.00yb a 5.00 yp ar ddyddiau Llun neu Mercher pan fyddoch wedi anfon eich cais am le, gyda’ch cerdyn credyd wrth law. Gallwn roi caniad i chi os oes lle gennym, ond arnoch chi mae’r cyfrifoldeb i sicrhau eich trefniant. Os na fydd lle ar eich cyfer, rhown wybod i chi drwy e-bost gynted â phosib, ond efallai na fydd hyn yn bosib ar gyfnodau prysur.

We do not accommodate groups of over 5 adults, in single or combined bookings

There is a 5 night minimum stay for Touring Caravans

There is a 3 night minimum stay over Bank Holidays

We require a separate booking request for each unit (tent / campervan / caravan / motorhome etc.)

We do not accept booking requests made on behalf of others

 

Noder os gwelwch yn dda:

• Ni dderbynnir grŵp o fwy na 4 oedolyn mewn trefniant unigol neu ar y cyd;

• Rhaid i garafanau teithiol aros o leiaf 5 noson;

• Dros gyfnodau Gŵyl y Banc, ni chaniatéir gwersylla am lai na 3 noson (pabell /camperfan /motorhome);

• Gofynnwn am drefniant ar wahan ar gyfer pob uned (pabell/camperfan, carafán/motorhome);

• Ni chaniantéir i neb archebu lle dros bobl eraill/grŵp arall.

** Nid yw’n bosib lansio/bwrw cwch i’r môr ym Mhorth Ceiriad

Noder mai trwy ddefnydd cerdyn mae’r mynediad i randir gwersylla Llain. Rhaid rhoi blaendal o £10.00 am y cerdyn – arian parod ar ddechrau’r gwyliau – ac fe ad-delir yr arian o ddychwelyd y cerdyn cyn ymadael.

Ni fydd ad-daliad am dywydd drwg nac am ymadael ynghynt na’r cyfnod a nodwyd wrth drefnu lle (heb lythyr meddyg).

I sicrhau trefnu lle, rhaid wrth flaendal o 25% (i’r bunt agosaf). Rhowch ganiad rhwng 10.00yb a 5.00yn ar Dydd Mercher pan fyddoch wedi anfon eich cais am le, gyda’ch cerdyn credyd wrth law. Gallwn roi caniad i chi os oes lle gennym, ond arnoch chi mae’r cyfrifoldeb i sicrhau eich trefniant. Os na fydd lle ar eich cyfer, rhown wybod i chi drwy e-bost gynted â phosib, ond efallai na fydd hyn yn bosib ar gyfnodau prysur.

 

 
 
Unfort
 
 

Ffurflen Trefnu

 

 

 
 
Dewiswch sut fath o gysgod sydd gennych?
 


Select start and end dates:
Please enter the security code:
security code
Submit

 

Pan bwyswch Cyflwyno, anfonir chi i dudalen Cyflwyniad Llwyddiannus

 

 

 

Amodau Trefnu Lle a Rheolau’r Safle (Darllenwch y dudalen Adolygiadau i weld os yw’r Safle yn addas i chi.)

 

 • – Gofynnir i drefniadau grŵp a wnaed ar wahan, ond a fydd yn ymuno ag eraill i ffurfio grŵp o fwy na 5  oedolyn ar ôl cyrraedd, i adael.
 • – Rhaid i’r sawl sy’n gyfrifol am drefnu lle gofrestu yn y Dderbynfa wrth gyrraedd. (Os nad oes rhywun yn y Dderbynfa, defnyddiwch y ffôn ar y wal y tu allan.)
 • – Os bydd ffrindiau yn ymweld â chi, gofynnir iddynt gofrestru yn y Dderbynfa wrth gyrraedd. (Os na fydd aelod o staff yn y Dderbynfa defnyddiwch y ffôn ar y wal.)
 • – Dim sŵn ar ôl 11yh
 • – Os byddwch yn cyrraedd ar ôl 8.00yh, a fyddech cystal â chysylltu efo’r Swyddfa o flaen llaw.
 • – Disgwylir i bob ymwelydd gadw at lefel sŵn dderbyniol bob amser. Ni dderbynnir iaith amharchus, nac amarch i heddwch ymwelwyr eraill.
 • – Dim tanau agored. Rhaid codi barbeciw a ail ddefnyddir, neu a deflir wedi ei ddefnyddio, uwch y ddaear, a’i ddiffodd erbyn 11.00yh.
 • – Rhaid cadw cŵn ar dennyn bob amser, a rhaid codi baw yn syth.
 • – Rhaid didoli sbwriel i’w ail-gylchu, neu fynd ag ef adref.
 • – Ni chaniatéir dringo adwy, wal na ffens.
 • – Ni ddylai ceir yrru mwy na 10 milltir yr awr.
 • – Cedwir hawl y perchennog i wrthod mynediad, neu i yrru allan o’r safle ar unrhyw adeg, unrhyw un sy’n achosi trafferth mewn unrhyw ffordd, neu sy’n torri Rheolau’r Safle. Ni fydd ad-daliad mewn achos o’r fath.
 • – Ni fydd ad-daliad am dywydd drwg nac am ymadael ynghynt na’r cyfnod a nodwyd wrth drefnu lle (heb lythyr meddyg).
 • – Ni chaniatéir defnyddio generadur ar y safle.