Back to Top
 
 

Hunan-Ddarpar

 

 
 
 

Yn Nant-y-Bîg gellir mwynhau gwyliau hunan-ddarpar mewn lleoliad hyfryd, nepell o draeth Porth Ceiriad a’r Llwybr Arfordir. Mae bwthyn a charafán fodern ar gael i’w llogi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bwthyn Hunan-ddarpar

 • 3 ystafell wely – lle i 5
 • Teledu lloeren rad
 • Tân trydan a gwres canolog
 • Dillad gwely ar gael os dymunir
 • Llestri, cytleri, offer coginio, oergell a rhewgell, peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri, hob
  a phopty trydan, tegell trydan, tostiwr, meicrodon
 • Prisiau 2018: £500-£650 yr wythnos – yn dibynnu ar y dyddiad.
 
 
 

 

Carafán

 • 3 ystafell wely – lle i 6
 • Teledu lloeren rad
 • Tân nwy
 • Dillad gwely ar gael os dymunir
 • Llestri, cytleri, offer coginio, oergell o faint cyffredin gydag adran rewi, popty nwy, tegell trydan,
  tostiwr, meicrodon.
 • Prisiau 2019: £300-£450 yr wythnos – yn dibynnu ar y dyddiad.
 
 
 

 

 
  Ffurflen trefnu
 
 

neuunfortunately

Dewiswch ddyddiadau dechrau a diwedd eich gwyliau. (Ni fydd dyddiadau glas tywyll neu coch ar gael.)

 
 


Select start and end dates:
Please enter the security code:
security code
Submit

 

Pan bwyswch Cyflwyno, anfonir chi i dudalen Cyflwyniad Llwyddiannus.