Back to Top
am 2019
 15th, 16th,
0
 
 
 
e
Croeso i Nant-y-Bîg

Gwarchodwch Safle Dymhorol hefo ni am 2019!

 
 
 
 

Nant-y-Bîg yw’r unig faes gwersylla sy’n ymylu ar draeth hardd Porth Ceiriad ger Abersoch ar Benrhyn Llŷn. Y mae iddo ddewis o dri rhandir gwahanol i wersylla: rhandir Pen Pared, ar dir uwch, llai poblog, sy’n edrych allan dros y traeth, Bae Ceredigion ac Eryri; rhandir sy’n ddiogel i deuluoedd a chyda cyfleusterau trydan ac uned ymolchi (a gwaith cerdded chwarter awr i’r traeth); a rhandir sydd mewn hafn yn union uwchben y traeth ei hun, sef Llain. Mae’r Llwybr Arfordir yn ymylu ar Pen Pared a Llain, gan roi’r cyfle i chi fanteisio ymhellach ar y golygfeydd godidog o’ch hamgylch.

O bobtu’r cyfnod gwyliau prysuraf, mae hafan i fyd natur yma, yn enwedig adar, gan mai wynebu’r de cysgodol mae’r meysydd gwersylla. Gellir mwynhau harddwch a thawelwch y llwybrau arfordirol, pysgota, astudio’r planhigion a’u hamgylchfyd neu ddaeareg ddiddorol y creigiau – yr oll yn ffyrdd o ymlacio ac anghofio prysurdeb eich byd bob dydd.

 
 

 

 

 

Os ydych yn mwynhau gwersylla, am ymlacio, neu os hoffech ddarganfod mwy am harddwch a diwylliant yr ardal arbennig hon o Gymru, Nant-y-Bîg yw’r lle i chi.

Er mwyn cadw Ceiriad ar ei orau, croesáwn ymwelwyr cyfeillgar, sy’n ymwybodol o’r amgylchedd, a all ein helpu i gadw naturioldeb ein cartref ar gyfer y dyfodol.

Dyma rai rheolau sylfaenol er sicrhau hynny:-

  • Dim sŵn ar ôl 11.00yh

  • Dim cerddoriaeth
  • Archebion yn unig
  • Dim tân agored 

  • Diffodd barbeciw erbyn 11.00yh

  • Cadw ysbwriel yn glir rhag anifeiliaid ac adar

  • Didoli’r ysbwriel sydd i’w ail-gylchu, neu fynd ag ef adref

 

Nid ydym yn derbyn grwpiau sy’n cynnwys mwy na 4 oedolyn. Ar gyfer carafanau teithiol, rhaid aros o leiaf 5 noson. Dros gyfnodau Gŵyl y Banc, ni chaniateïr gwersylla am lai na 3 noson.

 

Oriau’r Swyddfa yw : 10.00yb – 5.00yn ar Dydd Llun a Dydd Mercher ac mae ein Tymor Gwersylla 2019 yn rhedeg o 22ain Mawrth i 30ain Hydref