Back to Top
Following
2
 15th, 16th,
0
e

Archebu Trwy Wahoddiad Yn Unig

Rydym ar agor ond dim one i’r rhai sydd wedi archebu ac aros gyda ni o’r blaen

Mae’r dasg o gysylltu â phobl i’w gwahodd i archebu yn un enfawr ac mae’n cymryd amser. Os oes gennych ddiddordeb mewn archebu gyda ni eleni ac na chysylltwyd â chi eto, anfonwch e-bost atom gydag unrhyw un / pob un o’r wybodaeth ganlynol fel y gallwn olrhain eich cofnod ac atal dyblygu:

Rhif Cwsmer (Fe welwch ar anfoneb flaenorol)

Rhif Cyfeirnod (O archeb flaenorol)

Cyfeiriad E-bost (Wedi’i ddefnyddio wrth archebu yn flaenorol)

Ar hyn o bryd ni allwn letya unrhyw un ar y dyddiadau canlynol:

24ain – 30ain Gorfennaf, 8fed, 21ain, 22ain, 23ain ac 26ain, 27ain, 28ain  Awst 2021 (Gyda trydan)

Rydym yn LLAWN ar y 24ain a 25ain Gorfennaf a’r 19fed a 20fed o Awst 2021 ar hyn o bryd

Bydd yn cymerud peth amser i wefannau trydydd parti adlewyrchu ein penderfyniad.

Mae pob cyfathrebu cyhoeddus wedi bod trwy ein gwefan yn unig a bydd bob amser.

Ar gyfer preswylwyr statig a thymhorol, mae Nant-y-Bîg ar agor fel arfer